Staatssecretaris benoemt
belemmeringen recycling

Bekende punten telkens weer nieuw voor beleidsmakers

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma, haalde tijdens de bijeenkomst Grondstoffenpoort op 9 november jl. direct aan het begin van haar presentatie over het Rijksbrede Programma Circulaire Economie de brief aan van de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) met daarin vijf concrete belemmeringen voor de recyclingbranche.

Deze mede namens de FNOI opgestelde brief noemde vijf concrete knelpunten voor de recyclingbranche die de overgang naar de circulaire economie blokkeren. Het zijn de voor de recyclingketen bekende punten, die toch iedere keer weer nieuw blijken voor beleidsmakers en politici:

  • Belang van ‘Design for Recycling’
    (dat in LAP3 nu eindelijk wordt onderkend).
  • Hoogwaardige inzameling is hoogwaardige recycling (dus bronscheiding).
  • EVOA als zinloze administratieve last voor hoogwaardige recyclingstromen.
  • Verbrandingsbelasting slechts kostenverhogend voor hoogwaardige recycling.
  • Zinloze administratieve lasten en beperkingen voor recycling door chemicaliënrichtlijn REACH.

Grondstoffenpoort wordt enkele malen per jaar georganiseerd. Hier ontmoeten beleidsmakers, politici en vertegenwoordigers van de afval- en recyclingketen elkaar.