Commentaar FNOI op LAP3

Focus op verplichting tot bronscheiding voor papier en karton

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3).

Met het LAP3 wordt onder meer een schets gegeven van het afvalbeleid tot 2029. Tot 7 november jl. was er de mogelijkheid om een zienswijze op de ruim 800 pagina’s tellende documentatie te leveren. Ongeveer 100 organisaties hebben hierop gereageerd. Ook de FNOI heeft een uitgebreide reactie op het ontwerp-LAP gegeven.

In haar zienswijze op LAP3 heeft de FNOI opnieuw aangedrongen op een volledige focus op bronscheiding. Beleidsmakers moeten kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

De gemeentelijke autonomie moet worden ingeperkt met een verplichting tot bronscheiding voor papier en karton.  De gemeenten Amsterdam en Rotterdam overwegen namelijk nascheiding omdat zij de gescheiden inzameling voor oudpapier en karton niet boven de 35% krijgen. Dit moet worden voorkomen.

Ook is de FNOI nadrukkelijk ingegaan in haar commentaar op de aangekondigde 10 procent maatschappelijk verantwoorde overheidsinkopen in 2023, die het ministerie zich heeft voorgenomen. Dat is veel te weinig. Daarnaast blijkt telkens weer dat in overheidsaanbestedingen recyclingbedrijven continu duurzaamheidseisen krijgen voorgeschoteld, waaraan zij graag willen voldoen. Uiteindelijk blijkt dan dat de keuze voor 99% op basis van prijs wordt genomen en niet de duurzaamheidselementen de doorslag geven. Het is van groot belang om samen met het bedrijfsleven niet alleen aan de inhoud maar ook aan de weging ervan invulling te geven.

De FNOI wil hier graag over meedenken.