Recyclingsymposium en Recyclingbeurs

RECYCLINGSYMPOSIUM

Ruim 180 deelnemers woonden op 26 oktober jl. het jaarlijkse Recyclingsymposium in Gorinchem bij.

Onder leiding van dagvoorzitter Simone van Trier gingen sprekers dieper in op het thema Handen en Voeten aan de Circulaire Economie. Hannie Vlug, directeur Duurzaamheid bij het ministerie van IenM en haar Vlaamse collega Jiska Verhulst vertelden op welke wijze zij hun Circulaire Economie programma’s gaan vertalen naar de praktijk van alle dag. In 2050 moeten zowel Nederland als België circulair zijn.

IenM directeur Vlug was haar critici voor door te benadrukken dat overheden zich extra zullen moeten gaan inspannen om het maatschappelijk verantwoord overheidsinkopen sterker van de grond te trekken dan de zwakke ‘10% circulair’ in 2020, die in het recent verschenen Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie is opgenomen.

De Vlaamse Transitiemanager Jiska Verhulst realiseerde zich dat het ‘hypegehalte’ van de Circulaire Economie hoog is en het daarom essentieel is dat snel concrete stappen worden gezet door partijen - en niet in de laatste plaats de overheid - om te voorkomen dat de circulaire economie in kretologie blijft hangen. Het jaar 2050 is immers ver weg en beleidsmakers hebben zo weer een nieuwe trend gevonden om in nieuwe beleidsnotities te verwerken...

Opvallend was overigens dat Vlaanderen al jaren spreekt over een Materialenplan, waar Nederland het nog altijd heeft over Afvalstoffenplan.

Na het beleid kwam de praktijk aan de beurt. Antoinette van Schaik van Maras ging in op de vraag: ‘hoe krijg je recycling in het ontwerp’.

Daar blijkt een aantal praktische knelpunten in te zitten waarmee beleid geen rekening houdt.


Verder waren er die ochtend nog korte pitches voor circulaire ideeën, kunstenaar Thijs Rooijakkers liet zien hoe zijn kunstwerken worden geïnspireerd door de kringloop in de natuur.

Het programma werd afgesloten met uitreiking van de BouwRecycling Award. Deze werd uitgereikt aan een groep studenten van de TU Delft voor hun project ‘One Chain with Chaired Responsibility’.

Geïnspireerd door veel nieuwe ideeën ging een ieder de beursvloer op…

Recyclingbeurs Gorinchem

De Recyclingbeurs in Gorinchem werd van 25 t/m 27 november jl. gehouden.

Ondanks dat het evenement in de afgelopen jaren steeds meer een bouwbeurs is geworden in plaats van de brede recyclingbeurs zoals ooit bedoeld, waren de volgende FNOI-leden en geassocieerde leden met een mooie stand aanwezig:

Paal GmbH, Peute Recycling B.V., Precia-Molen Nederland B.V., Recycling Magazine Benelux, Remondis Nederland B.V., Van Gansewinkel Recycling B.V.

Veel FNOI-leden wisten de weg naar Gorinchem nog te vinden en kwamen even langs voor ideeën en de contacten.