Tandpastadoosjes

Cats Spreekt

Als oudpapier branche zijn wij al vele decennia boegbeeld voor de Circulaire Economie.

Papier is zelf een hernieuwbare grondstof. Daarnaast keert ruim 80% van het papier en karton dat op de markt wordt gebracht weer als grondstof terug in de keten.

Met onze papierkringloop worden abstracte begrippen als ‘grondstoffenrotonde’, ‘groene groei’ en ‘circulaire economie’ tastbaar en concreet. In de papier- en kartonkringloop heeft de keten dit zelf al decennia op een goede wijze geregeld. Hierdoor is het hergebruik hoogwaardig en wordt verspilling van grondstoffen tegengegaan.

Toch hoor je tijdens het laatst gehouden Algemeen Overleg Grondstoffen en Afval in de Tweede Kamer ineens de Staatssecretaris roepen dat zij zich ergert aan de doosjes om de tandpasta. Even los van het feit dat die vouwkartonnen doosjes prima gerecycled worden, heeft 99% van de tandpasta’s al bijna 25 jaar geen doosje meer. Alleen worden tegenwoordig enkele medicinale tandpasta’s weer in een doosje verpakt. Juist vanwege het medicinale karakter en de noodzaak tot het verstrekken van nadere informatie over gebruik en werking.

Dat een milieudiscussie zich toespitst op dit soort milieuhygiënisch irrelevante details, kenmerkt helaas het niveau van de discussie in de Tweede Kamer en media. Wat in de Kamer had moeten worden besproken, is de vraag hoe wij er voor zorgen dat het afval aan het eind van de keten zo goed en hoogwaardig mogelijk kan worden hergebruikt.

Hier moeten nog enorme stappen worden gezet. Ten eerst het betrekken van de recyclingketen bij het ontwerp van producten: co-design.Ten tweede moet de inzameling optimale recycling mogelijk maken. In het geval van papier- en karton is dat bronscheiding. Daarom is het vreemd dat juist de overheid nu blijft drammen op onderzoek of nascheiding toch niet mogelijk is voor papier. Je vraagt je af hoe vaak de keten haar NEE nog moet herhalen alvorens de betreffende dossierhouders bij IenM dat ook daadwerkelijk willen begrijpen….

Tot slot moeten de belemmeringen voor hoogwaardige secundaire grondstoffen worden weggehaald, willen we kunnen komen tot een circulaire economie. Dat moet in Brussel en in Den Haag gebeuren.

Met veel meer inzet dan nu het geval is, moeten de knelpunten voor de circulaire economie worden aangepakt. In overleg met de recyclingketen. We praten namelijk over hoogwaardige grondstoffen; hoogste tijd om die grondstoffen ook als zodanig te behandelen…..

Jacob Cats
Voorzitter FNOI