Harmonisatie EVOA moet politiek prioriteit krijgen

De interpretatie van de EVOA-regels in de EU lidstaten begint steeds meer uiteen te lopen. De handel binnen Europa van hoogwaardige secundaire grondstoffen wordt hierdoor steeds meer belemmerd.

Harmonisatie moet daarom politieke prioriteit krijgen. Dat was één van de conclusies tijdens de door MRF en FNOI georganiseerde EVOA Voorlichtingsbijeenkomst medio april jl.

Op de avond van 14 april jl. vond in Vianen een zeer goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst plaats over de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen, oftewel de EVOA. Deze bijeenkomst was voor leden van FNOI en MRF.

Tijdens deze bijeenkomst verzorgden afvalstoffenadvocaat Ron Laan en Enno Christan van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de presentaties.

Senior inspecteur bij de ILT Enno Christan ging in zijn presentatie nader in op de achtergronden van de EVOA. Ook liet hij enkele recente ontwikkelingen zien.

Enno Christan

Daarnaast wees hij de aanwezigen op een wijziging in de EVOA per 1 januari 2016 die onder meer de lidstaten beter zicht moet bieden op de uiteindelijke verwerking van de afvalstoffen.

Tot slot liet Enno aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zien hoe lastig vaak de beoordeling in de praktijk is.

Afvalstoffenadvocaat Ron Laan toonde in zijn presentatie aan hoe ingewikkeld de EVOA is geworden sinds 2007. De interpretatie van de EVOA-Verordening en daarmee ook de handhaving is in de afgelopen jaren steeds meer uiteen gaan lopen in de 28 EU-lidstaten.

Ron Laan

Ook constateerde de spreker dat de EVOA-regels en het toezicht hierop steeds minder van doen hebben met het oorspronkelijke doel waarvoor de EVOA is opgezet, namelijk de zorgvuldige verwerking van afvalstoffen.

Deze problematiek kwam ook terug in de afsluitende vragen- en discussieronde aan de hand van eerder ingediende vragen. De antwoorden van beide experts konden in veel gevallen geen oplossing bieden voor de ervaren problemen. De EVOA-regels en de dagelijkse praktijk voor hoogwaardige recyclingstromen zijn daarvoor te veel uit elkaar gegroeid. Hier treft u het verslag van de bijeenkomst met de gestelde vragen en gegeven antwoorden aan. De discussies zetten zich dan ook voort tijdens de borrel na afloop.

Eén ding is zeker: in het kader van de overgang naar een circulaire economie is het absoluut noodzakelijk dat harmonisatie van de EVOA binnen Europa politieke prioriteit krijgt, teneinde de lasten en belemmeringen voor de circulaire economie te verminderen.