Leden

Klankbordgroep FNOI wil jongere generatie betrekken

Oudpapier is qua volume het belangrijkste exportproduct van de Rotterdamse haven. Daarom was dit de aangewezen plek voor een bijeenkomst van de Klankbordgroep, die op dinsdag 26 mei plaatsvond.

Een rondvaart over de 2e Maasvlakte met haar nieuwe containerterminals en een presentatie over de aanleg van de vlakte maakte duidelijk dat de wereldeconomie ondanks de crisis blijft groeien. Er wordt flink geïnvesteerd in de Rotterdamse haven. Een ontwikkeling waar heel Nederland, dus ook de oudpapierbranche, profijt van heeft.

Tijdens de bijeenkomst passeerde een groot aantal brancheontwikkelingen de revue. Zo werd gesproken over papierstof, transportbanden, exportmarkten, WEEE, uitspraak Hoge Raad inzake import PPK-balen en de geschiktheid van bepaalde typen heftrucks. Prominent op de agenda stond het betrekken van de jongere generatie bij de FNOI. De FNOI is, laten we eerlijk zijn, toch vooral een bijeenkomst van mannen van middelbare leeftijd- en dan met name op managementniveau. Voor de toekomst van de branche is het echter van belang dat ook de jongere generatie een platform heeft. Dit is goed voor hen, kennisuitwisseling en ontwikkeling, maar ook voor de FNOI in het kader van continuïteit.

Daarom is op de ledenvergadering van 18 juni opgeroepen om de namen en emailadressen van ‘high-potentials’ van maximaal 35 jaar door te geven aan het secretariaat. Op 8 oktober zal voor hen een activiteit georganiseerd worden, in samenhang met de vergadering van de Klankbordgroep.


  • Klankbordgroep FNOI
  • Klankbordgroep FNOI
  • Klankbordgroep FNOI
  • Klankbordgroep FNOI
  • Klankbordgroep FNOI
  • Klankbordgroep FNOI