FNOI NIEUWJAARSRECEPTIE

FNOI NIEUWJAARSRECEPTIE

In een uiterst sfeervolle Utrechtse 'De Fabrique' werd 16 januari jl. de goedbezochte FNOI Nieuwjaarsreceptie gehouden.

Veel leden en relaties uit de papierrecycling waren hierbij aanwezig. De gasten werden bij binnenkomst voorzien van een glas prosecco en ontvangen door het voltallige FNOI bestuur en secretariaat.

Tijdens de traditionele nieuwjaarspeech ging FNOl-voorzitter, Gerard Nijssen, kort in op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De voorzitter sprak: “ondanks de grote zorgen over China bij de start van 2018, hebben we ons goed aangepast aan de nieuwe omstandigheden en de hoogste kwaliteit geleverd. Ook het gegeven dat de vraag vanuit de Europese papier- en kartonindustrie op zijn top zat, heeft er aan bijgedragen dat de oud papiermarkt niet is vastgelopen. Toch mag de focus niet verslappen”, aldus Nijssen. ln 2019 loopt het tonnage oudpapier dat China importeert, verder terug.

De kwaliteitseisen blijven echter hoog en de controles erop scherp. Het is dus zaak dat de papierrecyclers zich wereldwijd onderscheiden door de kwaliteit van hun recyclingstromen.

Daarnaast gaf de voorzitter van de FNOI ook een duidelijk signaal af richting de overheid, om in haar beleid een duidelijke keuze te maken voor kwaliteit en circulariteit boven kwantiteit en eenduidig te kiezen voor bronscheiding. "lk hoop oprecht dat we snel een stap kunnen maken naar een wereld, waarin ook de overheid oudpapier gaat waarderen als een belangrijke hernieuwbare en hoogwaardig recyclebare grondstof."

De FNOI kijkt terug op een zeer geslaagde opening van het nieuwe jaar en hoopt haar leden bij de komende bijeenkomsten dit jaar te mogen begroeten en van dienst te kunnen zijn.