VLAAMSE AFVALSTOFFENHEFFING AANGEPAST

VLAAMSE AFVALSTOFFENHEFFING AANGEPAST

De Belgische zusterorganisatie van de FNOI, Coberec Paper, heeft bericht dat per 1 januari jl. de wettelijke regels in Vlaanderen met betrekking tot het verbranden/storten van sorteer- en pulperresidu zijn gewijzigd. Dit heeft ook gevolgen voor de heffingen op vanuit de Vlaamse regio geëxporteerd oudpapier en karton.

In hoofdlijnen luiden die regels nu als volgt:

  1. Geen heffing op het pulperresidu van Vlaamse papier-/kartonfabrieken
  2. Geen (export)heffing op in Vlaanderen ingezameld oudpapier en karton dat als directe bestemming een papierfabriek buiten Vlaanderen heeft (verwerking R3)
  3. Exportheffing op in Vlaanderen ingezameld oudpapier en karton dat wordt geëxporteerd  naar een (papier)recyclingbedrijf buiten Vlaanderen (R12/R13).
  4. Tarieven bedragen:

    • € 13,26/ton voor residu dat wordt verbrand buiten Vlaanderen
    • € 106,90/ton voor residu dat wordt gestort buiten Vlaanderen

    Van deze heffing mogen de buiten Vlaanderen betaalde heffingen in mindering worden gebracht (mits te betalen heffing niet negatief wordt).

Voor directe export naar een (papier)recyclingbedrijf buiten Vlaanderen zou het volgens Coberec Paper dan gaan om 1 à 2% sorteerresidu (door OVAM vast te stellen op basis van vergelijkbare cijfers van Vlaamse recyclingbedrijven).

Met een per 1 januari jl. in Nederland naar € 32,12 per ton gestegen afvalstoffenheffing zou de Vlaamse exportheffing in dit geval dus nul moeten bedragen, ervan uitgaande dat sorteerresidu altijd wordt verbrand.

De door Coberec Paper zwaar bevochten aanpassingen zijn een sprong vooruit t.o.v. de bizarre exportheffing, zoals deze tot 1 januari jl. luidde. Het is nog niet duidelijk wat gaat gebeuren met de eerder opgelegde heffingsaanslagen bij oudpapierbedrijven op basis van de oude regeling. Deze bedrijven waaronder een Nederlandse, zijn vorig jaar tegen de heffing in beroep gegaan.