FNOI Ledenvergadering

FNOI Ledenvergadering

Op donderdag 28 november vindt de FNOI Algemene Ledenvergadering plaats in Hotel van der Valk Vianen.

We hebben de laatste updates over actualiteiten in onze branche, die u direct raken.

Marktontwikkelingen en ketendeficit dat als een zwaard boven de markt hangt, de laatste ontwikkelingen rond de brandverzekering, en ook hebben we een gastspreker die zijn licht laat schijnen over de pensioenproblematiek voor werkgevers en werknemers in onze branche. 

Dit en nog veel meer komt aan de orde tijdens onze Najaarsvergadering. 

Ook zijn er nog bestuursverkiezingen: Fred Brouwers, Joris de Caluwé en Jan van Munster moeten dit jaar statutair aftreden als bestuurslid en hebben zich herkiesbaar gesteld voor een volgende bestuurstermijn van vier jaren.

Kortom, meer dan voldoende redenen om 28 november naar Vianen te komen.
De Ledenvergadering sluiten we af met een borrel.