CPB: meer aandacht voor kwaliteit recyclingstromen

CPB: meer aandacht voor kwaliteit recyclingstromen

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Zover is het nog lang niet. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft geconstateerd dat er nog veel milieuwinst te behalen is uit recycling. Het vorige maand verschenen CPB-rapport ‘Beleid voor meer milieuwinst met recycling’ doet aanbevelingen om die winst te vergroten.

Het CPB constateert terecht dat de kwaliteit van de recyclingstromen een groeiend probleem is. Gemeentelijke inzamelsystemen als diftar en omgekeerd inzamelen zijn systemen die er met name op zijn gericht om de hoeveelheid restafval terug te brengen.

Zonder aanvullend communicatie- en handhavingsbeleid vanuit de gemeenten – gericht op de kwaliteit van de recyclingstromen - leidt dit haast per definitie tot ontwijkgedrag van burgers via de recyclingstromen.

Dit leidt tot een hogere vervuilingsgraad, hogere kosten en kan een deel van de hoogwaardige recyclingstromen niet meer worden gerecycled als gevolg van die vervuiling. Dan moeten deze alsnog richting verbranding worden afgevoerd.

Zeker een kwetsbare hoogwaardige recyclingstroom als oudpapier is gebaat bij een aan de bron gescheiden, schone en droge stroom oudpapier. 

Desondanks is de recycling van papier en karton in het afgelopen jaar weer gestegen. Het recyclingpercentage voor papier en karton bedroeg 86% (2018). Hiermee behoort ons land tot de absolute wereldtop.