JA/JA STICKER IN MEERDERE GEMEENTES

JA/JA STICKER IN MEERDERE GEMEENTEN

De gemeenten Rotterdam en Haarlem willen in navolging van Amsterdam de hoeveelheid reclamefolders verminderen.

Rotterdam heeft aangekondigd per 1 juli dit jaar de JA/JA-sticker in te willen voeren. Gevolg: alleen burgers die daartoe expliciet toestemming hebben gegeven, ontvangen nog ongeadresseerde reclame.

De Haarlemse gemeenteraad heeft het college in een motie opgedragen om de JA/JA-sticker zo snel mogelijk in te voeren.

De raad heeft bepaald dat de sticker in Haarlem nog niet zal worden ingevoerd voordat het gerechtshof in Amsterdam uitspraak heeft gedaan in de zaak die MaildDB en het KVGO tegen de gemeente Amsterdam hebben aangespannen.