NIEUWE WEBSITE PRN

NIEUWE WEBSITE PRN

Op de nieuwe website van PRN wordt het PRN-systeem helder uit de doeken gedaan en is veel informatie te vinden over de kringloop en (de noodzaak van) het hergebruik van papier en karton. 

Recycling van papier en karton vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen, voorkomt afval en zorgt ervoor dat CO2 langer blijft opgeslagen (in het papier en karton). Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 75% van de op de markt gebrachte niet-verpakkingen van papier en karton te recyclen. Zij doen dit vanwege een gedeelde verantwoordelijkheid voor goed afvalbeheer.

In het Papiervezelconvenant zijn hierover afspraken gemaakt. PRN geeft uitvoering aan de afspraken in het convenant en is daarin zeer succesvol. 84% van het in de Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

Nieuwe website van PRN Papiervezelconvenant