Advies Taskforce Herijking Afvalstoffen belemmeringen Circulaire Economie

Advies Taskforce Herijking Afvalstoffen belemmeringen Circulaire Economie

De Taskforce Herijking Afvalstoffen heeft zijn advies uitgebracht over hoe belemmeringen voor de circulaire economie kunnen worden weggenomen in afvalwet- en regelgeving en de uitvoering daarvan.

De belangrijkste conclusie uit het advies van de taskforce, dat in oktober aan de Tweede Kamer is verzonden, is dat de belemmeringen voor de circulaire economie vooral samenhangen met de uitvoering van afvalstoffenwet- en regelgeving.

Regels worden vaak niet op dezelfde wijze geïnterpreteerd. Onder andere de Omgevingsdiensten worstelen soms met de interpretatie van de regelgeving, hetgeen resulteert in verschillende manieren van uitvoering en handhaving op regionaal niveau. Regie vanuit het ministerie wordt gemist.

In het advies stelt de Taskforce voorts dat de samenhang tussen productregelgeving en afvalregelgeving beter moet, net als de definitie van afval waar in de praktijk toch steeds weer onduidelijkheid over bestaat.

In een reactie op het advies van de taskforce heeft minister Van Veldhoven laten weten veel van de geschetste problemen te herkennen. Met een aantal punten gaat de minister aan de slag. Tegelijkertijd stelt ze dat er - bijvoorbeeld als het gaat om de definitie van afval -  al veel handreikingen beschikbaar zijn.