DE ADVOCAAT LEGT UIT: HET VERSCHIL TUSSEN EEN BESTUURLIJKE BOETE OF BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

verschil bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking

U krijgt als ondernemer een bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking. Wat is nu het verschil? Advocaat Buiter, gespecialiseerd in straf- en bestuursrecht legt het uit. In het Nederlandse recht is het zo geregeld dat niet alleen het Openbaar Ministerie, maar ook een bestuursorgaan of opsporingsambtenaar u een bestraffende sanctie op kan leggen. In dit artikel geef ik u twee voorbeelden, waaruit de verschillen en de gevolgen van zo’n sanctie blijken.

Bestuurlijke boete

Voorbeeld één: er vindt een ongeval plaats op uw bedrijf. De Inspectie-SZW meent dat u niet heeft voldaan aan uw zorgplicht en legt u een boete op. De aan u opgelegde boete is een bestuurlijke boete en kan variëren van € 340,- tot en met € 13.500,-.

Een bestuurlijke boete is een bestraffende boete, die kan worden opgelegd bij overtredingen die te maken hebben met belasting, drank- en horeca, arbeidsomstandigheden, bouwen, sociale zekerheidswetten, verkeer, etc. Een bestuursorgaan, bijvoorbeeld een gemeente of, zoals in het voorbeeld, de Inspectie-SZW kan de boete geven. Wanneer u een bestuurlijke boete krijgt dan kunt u binnen 6 weken in bezwaar en daarna eventueel in beroep. Als gevolg van een bestuurlijke boete krijgt uw bedrijf geen ‘strafblad’, maar de boete kan wel een rol spelen bij een Bibob-beoordeling.

Bestuurlijke strafbeschikking

Voorbeeld twee: U laat een container met ongevaarlijk afval verschepen via de haven van Amsterdam. De overbrenging van deze afvalstoffen gaat onder de procedure van de groene-lijst naar het land van de ontvanger binnen de Unie. Een douanebeambte meent dat u de verkeerde ontvanger aangeeft op het Bijlage VII-formulier (EVOA). U krijgt een bestuurlijke strafbeschikking opgelegd van € 1.200,-.

Een bestuurlijke strafbeschikking is een bestraffende boete die door het OM, opsporingsambtenaren en bestuursorganen wordt opgelegd bij geconstateerde overtredingen van milieu-, water- en natuurwetten. De termijn voor het instellen van verzet is maar kort, namelijk 14 dagen. Daarna staat de strafbeschikking vast en wordt deze niet herroepen. De bestuurlijke strafbeschikking kan flinke gevolgen hebben voor uw onderneming, omdat dit een ‘strafblad’ betekent bij een boete van meer dan € 100,-. Het ‘strafblad’ kan consequenties hebben voor een aangevraagde of al verstrekte vergunning, maar het kan ook uitsluiting betekenen bij een aanbestedingsprocedure.

Wat te doen?

Het inwinnen van juridisch advies is van belang bij zowel de bestuurlijke boete als de strafbeschikking. Bij een strafbeschikking is het belangrijk om snel juridisch advies in te winnen vanwege de korte verzetstermijn. Ook is het vaak zinvol om verzet in te stellen, want na het ingestelde verzet zal een rechter onafhankelijk en onpartijdig uw zaak beoordelen en komt de rechter regelmatig  tot een lagere straf of zelfs vrijspraak.

Heeft u verder vragen, neem vrijblijvend contact op met mr. Manon Buiter, Van Koutrik Advocaten.