Nieuwe omgevingsvergunning? Vergeet de berekening van de stikstofdepositie niet!

Nieuwe omgevingsvergunning? Vergeet de berekening van de stikstofdepositie niet!

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met de Wet Natuurbescherming, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Wanneer moet u eigenlijk een vergunning voor de Wet Natuurbescherming aanvragen? Advocaat Buiter, gespecialiseerd in straf- en bestuursrecht legt het uit. In dit artikel een voorbeeld van een ondernemer, die ondanks bemoeienis van gemeente en zijn aannemer, bijna de werkzaamheden startte zonder de benodigde papieren.

Een ondernemer vraagt een omgevingsvergunning aan in verband met de bouw van een extra loods en uitbreiding van de vergunde werkzaamheden. Hij vraagt de vergunning aan bij de gemeente met gegevens van de architect en de aannemer. Een buurman maakt bezwaar bij de gemeente. De ondernemer legt de juridische vragen aan mij voor en bij het controleren van de vergunningsaanvraag ontdek ik dat er geen aanvraag voor de Wet Natuurbescherming is gedaan. De gemeente heeft de ondernemer niet gevraagd naar een berekening van de stikstofdepositie. Hierdoor is onbepaald gebleven of hij de extra vergunning nodig heeft. De onderneming is in de buurt van een Natura 2000-gebied gevestigd en als gevolg van de nieuwe activiteiten en de bouw zal er meer stikstof worden uitgestoten. De bouw betekent namelijk extra vrachtverkeer van aan-en afvoer van materialen en gebruik van dieselaggregaten.

De uitbreiding van het werk houdt in dat het gebruik van dieselheftrucks en vrachtverkeer  toenemen. Het ligt voor de hand dat daar in ieder geval een berekening voor moet worden gemaakt, want wanneer later blijkt dat de vereiste natuurvergunning ontbreekt dan kan dat vervelende gevolgen hebben voor de onderneming als ook een goede berekening mist.

WAT TE DOEN?

Het inwinnen van juridisch advies is van belang bij het omgevingsvergunning traject. Het voorkomt dat uw vergunning later onvolledig blijkt te zijn, waar u als ondernemer op kan worden aangesproken bij handhaving, terwijl u zich van geen kwaad bewust bent.

buiter@vankoutrik.nl Heeft u verder vragen, neem vrijblijvend contact op met mr. Manon Buiter, Van Koutrik Advocaten.