LANCERING PLASTIC RECYCLING BRANCHE EURIC

LANCERING PLASTIC RECYCLING BRANCHE EURIC

Op 26 februari jl. is de kunststofrecycling tak van de Europese recyclingorganisatie EuRIC gelanceerd, de ERPB.

Twaalf nationale recyclingorganisaties zijn bij de oprichting betrokken, waaronder ook FNOI en MRF. Zij hebben gezamenlijk een zetel in de nieuwe kunststoftak van de Europese belangenorganisatie.

‘Kunststoffen vormen een belangrijke bijstroom in de papier- en metaalrecyclingsector’, stelt directeur van zowel FNOI als MRF, Hans Koning: ‘We hebben er allemaal belang bij dat de randvoorwaarden om dit te kunnen doen optimaal zijn.’

Primaire focus van de nieuwe kunststoftak van EuRIC is de aandacht te vragen voor het productontwerp (‘design for recycling’) en ervoor zorgen dat kunststoffen die worden afgedankt ook weer opnieuw kunnen worden gebruikt in nieuwe producten. Het goed op elkaar afstemmen van chemicaliën-, product- en afvalregelgeving is van groot belang om plastic recyclers lange termijn zekerheid te kunnen verschaffen.

Ook het creëren en borgen van stabiele afzetmarkten heeft de hoogste prioriteit voor EuRIC.

Het is goed om met steeds grotere aandacht voor kunststoffen ook in Brussel op dit thema te kunnen inspelen.

EuRIC is de enige organisatie in Brussel die een overkoepelende blik heeft op recyclingspeelveld.