Meer en beter recyclen

MEER EN BETER RECYCLEN

Ministerie IenM wil afvalberg halveren

FNOI INFO- NU ALS ONLINE MAGAZINE

Eind vorig jaar is de laatste papieren versie van de...

TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY

De Europese recycling organisatie EuRIC heeft een...

READ MY TWEET
#FNOINL

rubriek over de opvallendste en meest geretweete oudpapier tweets van de afgelopen tijd.
24 Mar 2015 - FNOI @FNOInl

Mr Falkenberg, Director General DG Environment: 'increase quality of recycling, not only quantity...'

#EuRICdebate

19 Mar 2015 - FNOI @FNOInl

Hoogwaardig inzamelen = hoogwaardige recycling.
Zo eenvoudig is het....

#afvalcongres2015

Apr-Nov 2015
agenda

23 april, Berlijn

Altpapiertag 2015

02 juni, Amstelveen

Afval & Recycling Industrie 2015

18 juni, Den Haag

Algemene Ledenvergadering FNOI

26-27 oktober, Praag

BIR Congres

3 t/m 5 november, Gorinchem

Recyclingbeurs/Infra Relatiedagen