Column Gerard Nijssen

Roller Coaster

Aan een mediterraan strand waar zelfs de meeste mondkapjes van een gerenommeerd modehuis zijn, vraag ik mij af hoe we later op het jaar 2020 zullen terugkijken.

Want ik weet niet hoe het u is vergaan, maar het afgelopen half jaar was voor velen in de oudpapierbranche een behoorlijke rollercoaster met de gevolgen van COVID-19 op de inzameling en afzetmogelijkheden, naast het definitief sluiten van de Chinese markt voor alle recyclingstromen.

De internationale marktprijzen bevinden zich hierdoor al tijden in een achtbaan. Hoe je het ook wendt of keert: er is een oudpapier overschot van 8 miljoen ton in Europa waarvoor een markt moet worden gevonden. Met het sluiten van de Chinese poorten, de corona perikelen in India en de Indonesische registratieplicht staat er steeds spanning op die markt.

Met de overgang naar de Circulaire Economie zou je denken dat het verbeteren van de randvoorwaarden voor hoogwaardige secundaire grondstoffen prioriteit zou zijn van beleidsmakers. Ook zou je mogen verwachten dat de erkenning van hoogwaardige recyclingstromen een hoofdrol gaat spelen bij de herziening van de Europese Verordening voor het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen, de EVOA.

Wil je immers naar een Circulaire Economie, dan moet je hiervoor een raamwerk scheppen. Om een onderscheid te maken tussen afval en hoogwaardige secundaire grondstofstromen moet je een juridisch kader creëren.

De consultatieronde over herziening van de EVOA die afgelopen maand ook door de FNOI is ingevuld, geeft daarvan echter nog weinig blijk.

Uit de vragen van de Commissie blijkt vooral hoe men in Brussel vastgeplakt zit in een achterhaald keurslijf.

Voor Eurocommissaris Timmermans blijven secundaire grondstoffen ‘afval’, waarbij men vooral niet naar economische voorwaarden en afzetmarkten moet kijken. Wat men vooral lijkt te willen, is het plaatsen van een groot hek om Europa voor ‘afval’, ongeacht de kwaliteit van de recyclingstromen of afzetmarkten.

Vanzelfsprekend hebben wij - maar zeer zeker ook onze Europese koepelorganisatie EuRIC - de Europese Commissie hierop gewezen.

Gerard Nijssen

De EU Commissie maar ook Nederlandse beleidsmakers lijken zich niet te beseffen, is dat je een self-fulfilling prophecy krijgt, als je er niet voor zorgt dat hoogwaardige recyclingstromen - als brongescheiden, schoon oudpapier – wereldwijd zonder belemmeringen kunnen worden afgezet. Zeker met een Europees oudpapier overschot van 8 miljard kilo. De waardevolle grondstof oudpapier wordt dan vanzelf een ‘waardeloze’ afvalstof.

Dan zijn we verder verwijderd van de Circulaire Economie dan ooit tevoren….

Gerard Nijssen
Voorzitter