Nog geen duidelijkheid registratieprocedure Indonesië

Vanaf oktober 2020 moeten de bedrijven, die recyclingstromen naar Indonesië willen exporteren, opgenomen zijn in een register. Wat voor die registratie benodigd is, is nog altijd niet bekend.

Volgens de Indonesische ambassade is men nog druk bezig met het opstellen van een procedure. Hierin zal ook zijn opgenomen welke documentatie een bedrijf dat in het register wil worden opgenomen, moet aanleveren bij de Indonesische ambassade.

De Indonesische handelsattaché heeft bericht dat zodra de procedure en vereisten voor exporteurs bekend zijn, deze op de website van de Indonesische ambassade zullen worden geplaatst:

https://en.indonesia.nl/updates/announcements

De FNOI heeft de handelsattaché gevraagd om de FNOI hiervan op de hoogte te stellen zodra de informatie beschikbaar komt.

Bijna 40% van het door Indonesië geïmporteerde oudpapier komt uit de Europese Unie. Dat maakt de Europese oudpapier industrie de belangrijkste toeleverancier van de Indonesische papier- en kartonindustrie, en daarmee een belangrijke handelspartner voor de grondstoffenvoorziening.

De Europese recyclingorganisatie EuRIC coördineert de acties richting de Indonesische ambassades en consulaten in de lidstaten.