3-sporenbeleid FNOI tegen branden en verzekerbaarheid

De afval- en recyclingbranche is in de afgelopen jaren getroffen door een toegenomen aantal branden. Als gevolg van die brandschades zijn de laatste jaren de verzekeringspremies voor recyclingbedrijven met een paar 100% gestegen tezamen met een sterke stijging van het eigen risico. Inmiddels worden recyclingbedrijven ook in toenemende mate van verzekering uitgesloten, ongeacht welke beheersmaatregelen deze bedrijven nemen.

Op zich zit er een logica in wat er nu gebeurt. Het aantal branden in de sector is in de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen en verzekeraars zijn als gevolg van de Europese Richtlijn Solvency II verplicht tot het aanhouden van grotere financiële buffers. Verzekeraars zien zich hierdoor genoodzaakt om de 'slechtere verzekeringsrisico's' in hun portefeuille te schrappen.

De FNOI werkt via 3 sporen aan de brand- en verzekeringsproblematiek:

  • Samen met Aon Risk Solutions zijn we bezig de verzekering via het PapierCover onder haalbare condities overeind te houden door de bedrijfsrisico’s aan te pakken maar ook meer en andere verzekeraars te interesseren om onze bedrijven te verzekeren;
  • We onderzoeken andere constructies om in de afdekking van eventuele brandschade te kunnen voorzien (o.a. overleg met ministerie Financiën om gezamenlijk mogelijkheden te onderzoeken voor fiscale voorziening tegen mogelijke brandschade. Een dergelijke voorziening is nu niet toegestaan);
  • Met enkele belangenorganisaties in de recycling- en afvalsector en overheden is de Taskforce Afvalbranden gevormd. Gezamenlijk spreken we producenten en andere stakeholders in de verwijderingsketen aan op hun medeverantwoordelijkheid om risico’s op brand terug te dringen. Dit spitst zich met name toe op de brandrisico’s als gevolg van lithium-ion batterijen/accu’s. De nummer 1 oorzaak van branden in de afval- en recyclingsector.

Medio augustus is een bijeenkomst geweest op het FNOI-secretariaat van Aon Risk Solutions en enkele FNOI-leden om onder meer naar mogelijke alternatieven te kijken.