Toolbox fiches gaan bijdragen aan groter bewustzijn veilig gedrag in oudpapier branche

Arbeidsongevallen leiden naast het menselijk leed van de betrokkenen, ook voor de werkgever tot organisatorische problemen en kosten. Als FNOI merken we vaak ook de uitstraling van een ongeval naar de gehele sector.

Veiligheid moet een prioriteit zijn in de oudpapierbranche. Dus maakt ook de FNOI er een prioriteit van. De Technische Commissie (TC) van de FNOI lanceert daarom een Veiligheids Actieprogramma.

De TC ondersteunt de FNOI-leden met concrete tools bij het uitwerken van hun veiligheidsbeleid.

In de komende maanden gaat de FNOI daarom toolboxfiches uitbrengen via de FNOI E-Nieuwsbrief.

Toolboxfiches geven een concreet houvast hoe men de medewerkers bewust kan maken van veilig gedrag. Elke fiche behandelt 1 thema, en moet praktisch en concreet zijn.

De eerste toolboxfiche ‘gebruik PBM’s is begin augustus verschenen.

De rest volgt in de komende maanden.