Gevaarlijke situaties? Leg van tevoren een veilige werkwijze vast!

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een risico-inventarisatie & evaluatie op te stellen. Zelfs organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn verplicht tot het maken van een RI&E. De mening van de Inspectie SZW is dat elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Advocaat Buiter, gespecialiseerd in straf- en bestuursrecht, legt uit dat uit een recente uitspraak blijkt dat de werkgever bij een mogelijke gevaarlijke situatie ook een veilige werkwijze moet vastleggen in de RI&E.1

Een werkgever gaat in hoger beroep nadat hem een boete van € 21.600 door de Inspectie SZW is opgelegd. Volgens de inspectie heeft de werkgever de concrete werkzaamheden onvoldoende benoemd in de RI&E en dus niet geïnventariseerd en geëvalueerd. Wat is er gebeurd?

Een werknemer van deze werkgever had een arbeidsongeval gehad waarbij hij oogletsel had opgelopen. Een afvalcontainer gevuld met wapeningsresten werd met een torenkraan verplaatst dicht naast een al aanwezige container. Toen de afvalcontainer op zijn plaats stond, maakte de werknemer de hijskettingen los. Hij reikte naar de laatste hijsketting om deze van de container los te maken, maar de hijsketting kwam in beweging door de wind. In de schalm van de ketting raakte een wapeningsnet verstrikt en een punt hiervan raakte de werknemer in zijn oog. Hij is in het ziekenhuis opgenomen en behandeld.

De werkgever meent dat er sprake is van een onvoorziene situatie. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt niettemin dat de situatie op zich voorzienbaar was, omdat in de RI&E het gevaar van het aan-en afpikken was erkend. De maatregelen uit de RI&E konden niet voorkomen dat het slachtoffer werd getroffen door de hijslast. Er was geen adequaat toezicht geweest en er waren geen duidelijke instructies gegeven. De werkgever had zodoende geen veilige werkwijze ontwikkeld om te voorkomen dat een werknemer tijdens het afpikken kon worden getroffen door de hijslast. De werkgever werd nogmaals veroordeeld tot het betalen van de volledige boete.

Komend najaar zijn controles aangekondigd in de afval- en recyclingbranche door Inspectie SZW. De oudpapierbranche beschikt over een branchespecifieke RI&E, daar kunt u gebruik van maken bij het opstellen en actualiseren van de RI&E.

Ondernemers en particulieren kunnen bij mij terecht voor bestuursrechtelijke zaken, zoals bestemmingsplannen, zaken aangaande de Inspectie SZW en bestuurlijke handhavingszaken. Ook milieurecht en overheidsaansprakelijkheid, zoals planschade, nadeelcompensatie en schade uit onrechtmatige daad behoren tot mijn werkgebied. Daarnaast begeleid ik cliënten bij strafrechtelijke vervolgingen inzake milieuovertredingen en verkeerszaken.

1ABRvS 10 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1368.