Hans van de Nes president
ERPA en bestuurslid EuRIC

Nadruk op kwaliteit

FNOI bestuurslid Hans van de Nes is in november benoemd tot voorzitter van de European Recovered Paper Association (ERPA). Met deze benoeming verwerft Van de Nes ook een plek in het EuRIC bestuur. EuRIC is de vertegenwoordiger van de Europese recyclingindustrie in Brussel.

De belangrijkste thema’s voor ERPA zijn op dit moment: de invulling van het Circular Economy Package door de Europese Commissie. Voor de oudpapierbranche moeten hierin centraal staan: het wegnemen van belemmeringen voor de recyclingsector, de nadruk op kwaliteit in plaats van kwantiteit, de definitie van final recycling en de Quality Control Guidelines.