Ontwikkelingen brandverzekering

Ontwikkelingen brandverzekering

De brandverzekeringsmarkt is de afgelopen jaren geconfronteerd met grote schades. De toenemende schadelast heeft negatieve resultaten bij (her)verzekeraars tot gevolg. Daarnaast verplicht de Europese Richtlijn Solvency II de verzekeraars tot het aanhouden van grotere financiële buffers. Dit heeft geleid tot het snijden in de 'slechtere verzekeringsrisico's'.

De verzekeringspremies gaan fors omhoog, capaciteit bij verzekeraars voor 'zware brandrisico's is substantieel minder en er wordt kritisch gekeken naar het preventieniveau. Hierdoor moeten steeds meer en zwaardere preventieve maatregelen genomen worden. Er is vrijwel geen concurrentie meer tussen de verzekeraars. Voor bepaalde risico's (o.a. Afval & Recycling) is veel inspanning nodig om het brandrisico (volledig) af te dekken.

De FNOI-leden die in het Papiercover deelnemen hebben van verzekeraars een opzegging ontvangen per contractsvervaldatum 1-1-2020. Aon Risk Solutions is in gesprek met verzekeraars over voortzetting van het Papiercover en de voorwaarden. In verband met de verharde markt is een aanpassing van de premie en eigen risico niet te voorkomen.

Uitgangspunt van Aon is het waarborgen van de continuïteit van de dekking en het behouden van de kwaliteit van de voorwaarden.

Aon is tevens in gesprek met de Duitse verzekeraar Hübener Versicherungs AG (https://huebener-ag.eu/nl/). Deze verzekeraar is gespecialiseerd in het verzekeren van afval- en recyclingbedrijven (ook oudpapier) en is sinds dit jaar ook actief in de Nederlandse markt.

Naast het Papiercover zal via Aon aan de Papiercover-deelnemers de mogelijkheid worden geboden een 100%-offerte op te vragen bij deze verzekeraar. 

Het Papiercover draait al decennia en heeft gedurende al die jaren een grote toegevoegde waarde voor de oudpapierbranche gehad. We hopen dat het cover onder realistische voorwaarden volgend jaar kan worden voortgezet. Gelet op de situatie op de brandverzekeringsmarkt leek het ons echter verstandig om via Aon ook een alternatieve optie te laten onderzoeken en aan te bieden.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Ad van der Geld (06-55163011) of Michel de Jonge (06-12169051) van Aon Risk Solutions.

Tot slot zijn we samen met andere afval-/recyclingorganisaties en overheden via onze overkoepelende lobby-organisatie FHG bezig om met een 'Taskforce Afvalbranden' de afvalbranden hoger op de kaart te zetten. 

Door de risico's op brand eerder in de keten te beperken, en door te trachten producenten en verzekeraars een actievere rol te laten innemen om de brand(verzekerings)problematiek het hoofd te bieden.