Vervuiling oudpapier neemt verder toe

Vervuiling oudpapier neemt verder toe

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) doet periodiek onderzoek naar de vervuiling in het huishoudelijk oudpapier.

Uit het Vervuilingsonderzoek 2019 (over de periode 2017-2018) blijkt dat de vervuiling in het oudpapier wederom is toegenomen.

De vervuiling in de periode 2017-2018 bedroeg 2,10%. In 2015 bedroeg het vervuilingspercentage nog 1,59%. Dat betekent een stijging van de vervuiling met 0,51%.

Oudpapier en -karton zijn waardevolle grondstoffen. 86% van het in Nederland op de markt gebrachte oudpapier wordt ingezameld en gerecycled. In Nederland geproduceerd nieuw papier en karton bestaat voor meer dan 85% uit oudpapier.

De toenemende vervuiling is zorgwekkend. Om de papierkringloop te sluiten, is actie vereist. Zo kan de communicatie over de recycling van papier en karton richting samenleving worden verbeterd. Daarnaast is het noodzakelijk dat gemeenten hun keuze voor inzamelsystemen en -methoden richten op het borgen van de kwaliteit van de recyclingstromen, en niet slechts op het verminderen van het restafval.