Nationaal Recycling Congres 2020

Het had op Global Recycling Day, oftewel 18 maart jl, een mooi spektakel moeten worden in de Fokker Terminal in Den Haag, het Nationaal Recycling Congres. Het eerste congres georganiseerd door en voor de recyclingsector. Op initiatief van de brancheorganisaties FNOI (oudpapier industrie), MRF (metaalrecycling), VHT (herwinning textiel) en NRK Recycling (kunststof recycling).
Zoals alle evenementen in de afgelopen periode moest het Congres worden afgelast, en is verschoven naar woensdag 25 november 2020.

Hopelijk is tegen die tijd de situatie dan weer wat genormaliseerd en kan het Congres doorgang vinden. Mocht het ook tegen die tijd niet mogelijk zijn fysiek bij elkaar te komen, dan zal worden gekeken of de bijeenkomst kan worden omgezet in een digitaal evenement, of een hybride vorm.
Aangezien het Nationaal Recycling Congres slechts een week voor plaatsvinden is geannuleerd, staat het programma al volledig in de steigers.

100 jaar georganiseerde recycling en de gezamenlijke visie van de recyclingorganisaties als stem van de Circulaire Economie in de Praktijk maken dit congres absoluut de moeite waard om bij te wonen.
Met wetenschapsjournaliste Anne Gimbrère als dagvoorzitter, staatssecretaris Stientje van Veldhoven en o.a. FD columnist Mathijs Bouman als keynote spreker en innovatieve parallelsessies belooft het Nationaal Recycling Congres een meer dan interessante middag op te leveren met tussendoor voldoende netwerkmomenten en een afsluitend buffet.