Chinees totaalverbod op invoer recyclingstromen

Met ingang van 2021 komt er een totaalverbod op de import van afval-/recyclingstromen, waaronder oudpapier, naar China. Het Chinese milieuministerie heeft dit in een eind juni via een persconferentie afgekondigd.

Vanaf 1 september a.s. zullen er geen nieuwe vergunningen voor import van recyclingstromen meer worden afgegeven.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan in de april herziene wet ‘prevention and control of environmental pollution by solid wastes’. Alles – helaas – in lijn met het in 2017 voorgenomen Chinese beleid m.b.t. de invoer van afval- en recyclingstromen.

Tot dusver is in 2020 toestemming verleend voor de import van zo’n 5,5 miljoen ton aan oudpapier.

China verwacht dat over 2020 in het totaal voor ca. 7 miljoen ton oudpapier aan importquota wordt verstrekt.