Inzamelcijfers oudpapier en karton 2019

Op de Algemene Ledenvergadering van de FNOI medio juni zijn de inzamelresultaten over 2019 gepresenteerd. De totale inzameling in Nederland steeg met 0,2%  t.o.v. het jaar 2018.

De huishoudelijke inzameling daalde afgelopen jaar opnieuw, en wel met 1,8% t.o.v. 2018. De bedrijfsmatige inzameling van oudpapier en karton kende een lichte stijging met 0,6% t.o.v. afgelopen jaar.

Dit geeft het volgende beeld over 2019:

Huishoudelijke inzameling: 820 kton
(was 835 kton in 2018; daling 1,8%).

KWDI inzameling: 1.670 kton
(was 1.660 kton in 2018; stijging 0,6%).

Totale inzameling Nederland: 2.490 kton
(was 2.495 kton in 2018; daling 0,2%).